Osteopathie

De osteopathie is een behandelmethode die in de 19e eeuw in de verenigde staten is ontstaan. De oprichter was Andrew Taylor Still. Aanvankelijk werd de ostheopathie alleen daar toegepast maar vele jaren later heeft het ook in Engeland, Frankrijk, Belgie en Nederland bekendheid gekregen.

De osteopathie is een behandelmethode die de oorzaak van de klachten opspoort en deze weer wegneemt. Bij de ostheopathie staan niet de klachten/symptomen centraal, maar eerder hoe de klachten tot stand zijn gekomen. We gaan dus op zoek naar de oorzaak.

De oorzaak van de klachten kunnen we vinden in verschillende (lichaams) systemen:

1-  Cranio-sacraal systeem

2-  Visceraal systeem              = Organen

3-  Structureel systeem           = Bewegingsapparaat

4-  Neurogeen systeem           = Zenuwstelsel, waaronder ook de psyche

5-  Energetisch systeem          =

De osteopathie is een behandelmethode die de totale mens bekijkt zowel lichaam als psyche en natuurlijk ook zijn omgeving. De mens wordt als eenheid gezien. Een osteopaat probeert iemand bewuster om te laten gaan met zijn eigen lichaam en geest. Dus zijn eigen ik.

Hij zal gaan zoeken naar blokkades dwz plaatsen in het lichaam die niet voldoende kunnen bewegen. Op het moment dat het weefsel niet voldoende kan bewegen zal er minder doorbloeding plaatsvinden, waardoor klachten zich kunnen manifesteren. Om de doorbloeding weer op een hoger nivo te krijgen is het dus nodig om het weefsel weer optimaal te laten bewegen. Het weefsel moet dus gemobiliseerd worden. Dit mobiliseren van het weefsel gebeurt met de handen en kan via verschillende technieken worden bereikt. Een van de belangrijkste pijlers waar de osteopathie dan ook op steunt is:

LEVEN IS BEWEGEN EN BEWEGEN IS LEVEN

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Hierboven hebben we de doorbloeding al als een belangrijke faktor genoemd. Als er een goede doorbloeding aanwezig is dan zorgt deze oa voor een goede aanvoer van voedingsstoffen en goede afvoer van giften/afvalstoffen. Dit proces, chemotaxes, zorgt ervoor dat het zelfgenezend vermogen op een kwalitatief goed nivo blijft functioneren.