Osteopathie

Door de jaren heen ben ik naast de natuurgeneeskunde en de osteopathie ook andere mogelijkheden in mijn leven tegengekomen. Voordat u verder leest wil ik u daar graag op attenderen. Er is een lichamelijke basis therapie nodig om los te komen uit een patroon en om je eigen lichaam beter te kunnen gaan voelen. Daarna is het natuurlijk ook nodig om nog andere lagen te onderzoeken zoals u hieronder bij de 5 punten ook terug kunt lezen.

De osteopathie is een behandelmethode die de oorzaak van de klachten opspoort en deze weer wegneemt of de blokkade weer laat stromen. Bij de ostheopathie staan niet de klachten/symptomen centraal, maar eerder hoe de klachten tot stand zijn gekomen. We gaan dus op zoek naar de oorzaak. Waar draait het om in het leven. Als je je eigen kern, het ware uit het oog verliest dan is daar het begin dat je lichaam zich gaat melden. Je kunt je lichaam zien als een landkaart, je kan zien waar je nu staat, waar je vandaan bent gekomen en waar je naar toe wil gaan. Ikzelf vind het noodzakelijk dat we ook met ons eigen lichaam autonoom kunnen zijn zodat we zelfstandig onze gezondheid kunnen waarborgen. Onszelf dus goed verzorgen en het wezenlijke voorop te zetten staat daarin bovenaan, dat is echt een noodzaak. Het draait erom om je eigen kern, het WARE, niet te lozen (ver-WAAR-lozen) maar om je eigen kern, het WARE, te nemen (WAAR-nemen).

De veroorzaken van de klachten kunnen we vinden in verschillende (lichaams) systemen:

1-  Cranio-sacraal systeem      = de betekenis van de fascien in het opslaan van emoties

2-  Visceraal systeem                = Organen en de bijbehorende thema’s

3-  Structureel systeem           = Bewegingsapparaat

4-  Neurogeen systeem           = Zenuwstelsel, waaronder ook ons brein

5-  Energetisch systeem          = Wie zijn wij, waar komen wij vandaan, wat is onze ware taak en waar

willen we naar toe.

De osteopathie is een behandelmethode die de totale mens bekijkt zowel lichaam als het innerlijke en natuurlijk ook zijn omgeving. De mens wordt als eenheid gezien. Een osteopaat probeert iemand bewuster om te laten gaan met zijn eigen lichaam en het innerlijke. Dus zijn eigen ik.

Ik zal gaan zoeken naar blokkades dwz plaatsen in het lichaam die niet voldoende kunnen bewegen. Op het moment dat het weefsel niet voldoende kan bewegen zal er minder doorbloeding plaatsvinden, waardoor klachten zich kunnen manifesteren. Om de doorbloeding weer op een hoger nivo te krijgen is het dus nodig om het weefsel weer optimaal te laten bewegen. Het weefsel moet dus gemobiliseerd worden. Dit mobiliseren van het weefsel gebeurt met de handen en kan via verschillende technieken worden bereikt. Daaraan gekoppelt is ook om je innerlijke energie weer in beweging te krijgen, die twee kun je niet los van elkaar zien. Een van de belangrijkste pijlers waar de osteopathie dan ook op steunt is:

LEVEN IS BEWEGEN EN BEWEGEN IS LEVEN

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Hierboven hebben we de doorbloeding al als een belangrijke faktor genoemd. Als er een goede doorbloeding aanwezig is dan zorgt deze oa voor een goede aanvoer van voedingsstoffen en goede afvoer van giften/afvalstoffen. Dit proces, chemotaxes, zorgt ervoor dat het zelfgenezend vermogen op een kwalitatief goed nivo blijft functioneren.
Iedereen zal zich er ook zeker van bewust zijn dat onze innerlijke persoonlijke processen in beweging mogen blijven en uiteindelijk ervaren we dat het om ONS gaat. Als jij verandert dan verander ik mee. Het jij- en ik perspectief zal dan gaan verdwijnen.