Therapie

Ik heb de keuze uit meerdere therapiemogelijkheden. Enkele daarvan zullen hier in het kort worden besproken. Hoe meer mogelijkheden je hebt om een klacht te behandelen hoe meer kans op een goed effect. Een uitspraak van Andrew Taylor Still was:

           If the only tool you have is a hammer, every problem looks like a nail.

 

Viscerale therapie:

Dit houdt in dat de organen (viscera) in de buik, via zachte manuele bewegingen hun verloren eigen beweeglijkheid wordt teruggegeven.

Een voorbeeld: Onze maag kan a.g.v. Een maagslijmvliesontsteking gaan verkrampen. Blijft deze situatie een langere tijd bestaan dan kan het chronisch worden. Dit kan ertoe leiden dat de maag aan het middenrif gaat kleven, waardoor zowel de maag als het middenrif in hun eigen beweeglijkheid worden beperkt. Dit op zijn beurt kan de klachten in stand houden terwijl de eigenlijke oorzaak al lang weg kan zijn. Nu zal ik met mijn handen proberen de beweeglijkheid van de maag terug te krijgen. Mijn handen zullen de maag via de buik gaan omvatten en ik zal de maag in verschillende richtingen gaan bewegen. Natuurlijk in die richting waarin hij het meest beperkt wordt. Komt de beweging terug dan zal ook de doorbloeding beter worden, waardoor de ontsteking beter aangepakt kan worden en de klachten zullen verdwijnen.

Structurele therapie:

Dit houdt in dat de gewrichten via korte en snelle bewegingen los worden gemaakt. Dit noemen we het manipuleren van gewrichten. In de volksmond ook wel het ‘kraken’ genoemd. Dit manipuleren is niets minder dan het vacuüm trekken van het gewricht a.g.v. de snelle beweging. Dit ‘kraken’ is niet altijd nodig want als je de oorzaak van deze blokkade wegneemt dan zal het gewricht vaak vanzelf los gaan. Een gewricht kan daarnaast ook los gemaakt worden met zachte rustige bewegingen zonder te moeten ‘kraken’. Oefeningen voor thuis vallen ook onder deze therapie.

Cranio-sacrale therapie:

De cranio-sacrale beweging is een beweging die begint in de schedel en zich over het hele lichaam voortzet. Het is een zeer fijne drie-dimensionale beweging. Een storing in deze beweging kan verschillende klachten veroorzaken. Deze cranio-sacrale beweging is met een geoefende hand duidelijk te voelen. Als er een storing gevonden wordt, dan kan deze met de hand gecorrigeerd worden. De hand zal dan stil op het hoofd rusten maar er zal echter geen zichtbare beweging te zien zijn. U kunt wel verschillende reacties krijgen op het moment dat er een correctie plaatsvind of na de correctie. Deze kunnen zowel van lichamelijke als ook van emotionele aard zijn.

Levend Bloed Analyse LBA

Na een vingertop prik wordt een druppeltje bloed genomen en deze wordt onder de donkerveld microscoop bekeken. Er kunnen meerdere zaken in het bloed vastgesteld worden, zoals vitamines of mineralen tekorten, ontstekingen, overbelasting van de lever, nieren, lymfe/milt en darm, verstoring eiwit- en vetvertering, PH verschuiving, stralingsbelasting, toxische belasting, verlaagt immuunsysteem. Ook kunnen er spirocheten (ziekte van Lyme) of andere bacterievormen vastgesteld worden. Dit is geen therapievorm maar door deze analyse kan ik een veel gerichtere therapie geven.

Fytotherapie:

Bij veel klachten worden kruiden ingezet en wel om de therapie te ondersteunen en het helingsproces te versterken. In kruiden zitten werkstoffen die een sterke invloed hebben op ons lichaam. Van deze werking maken we graag gebruik om de klachten nog efficiënter aan te pakken. De werkstoffen zijn die stoffen die ook vaak in medicijnen worden gebruikt. Het voordeel van kruiden t.o.v. medicijnen is dat ze nagenoeg geen bijwerkingen hebben.

Een voorbeeld: Iemand heeft lage rugklachten a.g.v. een vastzittende dikke darm aan de onderrug of het bekken. De structurele therapie wordt dan gebruikt om de rug en het bekken los te krijgen en de viscerale therapie wordt dan gebruikt om de dikke darm zijn eigen beweeglijkheid weer terug te geven. Nu worden ook kruidencapsules gebruikt om de darm nog beter te laten functioneren. Dit kunnen dan oa Cascara of Lactobaccilus zijn. Aansluitend gaan we natuurlijk ook de voeding bekijken omdat deze een grote invloed heeft op de darmen.

Reflextherapie:

Deze therapie wordt mede gebruikt als je niet direct op de plaats van de klachten kunt werken, vanwege de acute pijn. Dan kun je beter iets verder weg van de klachten behandelen. Verder wordt deze therapie ook gebruikt om nog een extra helende invloed uit te oefenen op de klachten. Dit geeft aan de therapie nog een heel andere invalshoek. Veelal gebruik ik de voetreflextherapie als ondersteunende behandeling.

Frequentie therapie:

Dit is een manier om via het principe van resonantie alle mogelijke lichaamseigen delen sterker en precies te laten trillen in zijn eigen frequentie waardoor de werking hiervan verhoogd wordt. Ook kunnen op deze manier virussen, bacteriën en/of schimmels gedood worden waardoor ze geen negatieve invloed meer hebben op onze gezondheid en vitaliteit. Bij deze therapie maken we gebruik van verschillende apparaten. Ik gebruik de MWO, de biotrohn, de radiotherm oscillator en de plasmatrohn. Je kunt hierover nog iets meer lezen in het menu-onderdeel frequenties.

 

 

 

Watersof of H2 therapie:

Waterstof Inhalerings Therapie, of kortweg Waterstof Therapie, is sterk in opkomst en de voordelen zijn legio. Waterstof is een essentieel element voor al het leven op aarde.

Moleculair waterstof werkt als een zeer sterke antioxidant, het heeft een zeer gunstige invloed op de hersenen, het vertraagt het verouderingsproces van cellen en dus de huid, het geeft energie, het hydrateert het lichaam, het verbetert het metabolisme, etc.

In Nederland is waterstof therapie nog vrijwel onbekend, maar in het buitenland wordt deze technologie al wel toegepast voor allerlei doeleinden. Dat varieert van het beter laten groeien van planten, tot het behandelen van kanker en herstel bij trainingen voor topsporters.
Het is mogelijk om de WATERSTOF BOOSTER mee naar huis te nemen om hem een week lang te lenen. Je kunt dan elkae dag 2x een half uur de waterstof thuis inademen.

Sinds 2007 zijn er meer dan 1.000 studies naar Waterstof Therapie gedaan in vooral Japan. In Japan wordt Waterstof Therapie al grootschalig in ziekenhuizen toegepast en worden ambulances met deze systemen uitgerust. In Korea en China is Waterstof Therapie halverwege 2020 ingezet bij behandeling van COVID-19 patiënten die op de IC belandden, waar het de schade door toediening van verhoogde zuurstof niveaus beperkt.

De H2Booster maakt d.m.v. elektrolyse van gedistilleerd water waterstofgas, zuurstof en elektrisch geladen water. Dit gasmengsel wordt ook wel Brown’s gas of Hydroxy genoemd. Doordat dit complete gasmengsel wordt ingeademd of anderszins toegepast, heeft u baat bij elk afzonderlijke component:

 • Waterstof moleculen (H₂) werken als een selectieve antioxidant en neutraliseren de meest schadelijke vrije radicalen in het lichaam. Hierbij komt energie vrij die het lichaam nuttig kan gebruiken. De vrije radicalen worden omgezet in water, waardoor het lichaam wordt gehydrateerd.
 •  Zuurstof (O₂) hebben we nodig voor de verbrandingsprocessen in het lichaam. Doordat de H2Booster zowel zuurstof als waterstof levert, bestaat er geen gevaar voor hypoxie (zuurstofgebrek). Bij waterstof therapie apparaten die de zuurstof afscheiden en dus alleen waterstof leveren, kan dit wel voorkomen.
 • Electrisch geladen water is een vorm van water (H₂O) die extra elektronen heeft opgenomen. Dit wordt ook wel een koud plasma genoemd. Deze extra elektronen geven het watermolecuul meer energie. In het lichaam worden deze extra elektronen weer worden afgegeven aan vrije radicalen. Ook dit geeft het lichaam extra energie en een betere hydratatie.

 

 

4 of 5 VOUDIGE THERAPIE CIRKEL

Op de vrijdagen is er de mogelijkheid om de detox frequenties (Lever, Nier of Lymfe) van de zeer krachtige (1) plasmatrohn te ervaren. In het tijdsbestek dat de frequenties van de plasmatrohn aktief zijn, krijg je gelijktijdig ook opeenvolgend (2) 21 minuten de MWO, (3) 21 minuten de Radiothermy oscillator, (4) 21 minuten de H2 (Waterstof) Booster inhalerings therapie en 21 minuten (5) Ceragem massagebank (Min. 3 mensen en max. 5 mensen) 

Hierdoor ontstaat een therapeutische werking in het kwadraat door de opeenvolgende elkaar aanvullende therapiën en door het in groepsvorm te ondergaan versterk je elkaar onderling ook nog eens.

 

 

Ceragem Massagebank

De Master V3 massagebank masseert uw rug nadat hij eerst uw gehele rug gescand heeft zodat bekend is waar en hoeveel druk exact op uw rug nodig is. De massage wordt gedaan door instelbare krachtige Jade stenen rollen gecombineerd met een instelbare infra rood straling waardoor de ontspanning en doorbloeding efficiënt bereikt wordt. Deze Ceragem behandeling duurt 36 minuten en er zijn verschillende massages mogelijk.
U hoeft alleen maar een grote sauna handdoek mee te nemen.

Op deze video van  Ceragem vindt u een duidelijke uitleg over de massagebank.

_____________________________________________

Daarnaast zijn er nog enkele therapieën die ik gebruik bij mijn consulten:

Schüssler celzouten therapie

Ooraccupunctuur

Bachbloesem therapie

Orthomoleculaire therapie

Natuurgeneeskundige therapie


Klachten

Het hebben van klachten kan vele oorzaken hebben. Meestal is het een combinatie of optelling van meerdere oorzaken.

Een geblokkeerd gewricht in je wervelkolom kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van een combinatie van een verkeerde beweging of houding, langdurige overbelasting, weggeduwde emoties, gespannen spieren in de omgeving van het gewricht, stress, slaapgebrek, een sterfgeval, slechte doorbloeding ter plaatse, een orgaanblokkade, een te lage ph van het bindweefsel en een mineraal tekort. Als je meerdere oorzaken voor een vastzittend gewricht hebt dan kan dat heel problematisch lijken. Het voordeel hiervan is ook dat je daardoor meerdere aangrijpingspunten hebt voor de behandeling. Dus hoe meer oorzaken je kunt oplossen hoe groter de kans is dat de klacht verdwijnt.

Het lijkt op het eerste moment enigszins vreemd als we aan de slag gaan met ontgiften, een aangepast voedingspatroon of met suplementen maar in de bovenstaande tekst heb je gelezen dat deze zaken ook een invloed hebben op een klacht. Omdat we meerdere invalshoeken gebruiken in de behandeling, gebeurd het regelmatig dat andere klachten, naast de oorspronkelijke klacht, ook verdwijnen.

Schouder- en nekklachten:

Veel mensen lopen met chronische schouder- en nekklachten, ook al op jonge leeftijd. Veelal ligt de oorzaak bij chronische klachten in blokkades van het buikweefsel. Zo kan een maagprobleem pijn aan de linker schouder- en neklijn  geven. Net zo goed kan een klacht aan de rechter schouder zijn oorsprong vinden in een irritatie/verkleving van het begin van de dikke darm.

Te weinig energie hebben:
Dit is toch wel de klacht die de laatste decennia naar de voorgrond is gekomen. Zeker de laatste 10 jaar is dit wel de meest gehoorde klacht. Dit is een klacht waar vele oorzaken voor kunnen zijn. (zie ook het menu PH=Voltage). Enkele oorzaken hiervan kunnen zijn: slecht slapen, overbelasting van elektro magnetische velden, niet je eigen weg bewandelen, lever belasting, zware metalen belasting, parasieten belasting, relatie problemen, niet goed bij je gevoel kunnen komen. Kort door de bocht gesproken, er is een onnatuurlijke levensstijl ontstaan.

Lage rugpijn:

Een van de vele oorzaken van chronische lage rugpijn kan een verkleving (blokkade) van de dunne darm zijn. Natuurlijk kan ook een voet of knieblokkade hier meespelen en een niet verwerkte emotionele ervaring. Een oorzaak staat zelden alleen, maar gaat merendeels samen met andere oorzaken. Hierdoor onstaat een opeenstapeling van blokkades. En als er maar één blokkade wordt behandeld, is het ook niet vreemd als de klachten niet in zijn geheel verdwijnen. De therapie bestaat er dan uit om het gewricht mobiel te maken, de dunne darm zijn beweging terug te geven, een voetreflexmassage en een aanpassing van het voedingspatroon vanwege de dunne darm. Natuurlijk zijn een bewustzijn van je lichaamshouding en rijkelijk lichaamsbeweging een noodzaak.

Huilbabys – KISS syndroom:

De oorzaak van dit probleem ligt meestal in een wervelblokkade in de nek, opgelopen bij de geboorte. Het huilen gaat gepaard met buikkrampen, overgeven, verslikken, ongelijk hoofdje, oog- en oorontstekingen en het vaak naar één kant liggen van het hoofdje. Deze blokkade is vaak makkelijk te verhelpen omdat het weefsel van deze jonge kinderen nog heel flexibel is. Voor de behandeling gebruiken we zeer zachte met de hand uitgevoerde technieken in combinatie met een cranio-sacrale therapie.

Obstipatie:

Het probleem is vaak een tekort aan voldoende darmbeweging. Ondanks een goed eet-, drink- en bewegingspatroon kunt u moeilijk en zelfs dagen niet naar het toilet. De dikke darm kan als het ware aan het bekken vastplakken waardoor er niet voldoende beweging van de darm kan plaatsvinden. Het gevolg is dan ook een slechte stoelgang. De dikke darm reageert heel dankbaar op de behandelingen. Wanneer noodzakelijk wordt de behandeling ondersteund met capsules uit de fytotherapie en effectieve supplementen. Een gelijksoortig verhaal geldt ook voor diarree.

Ziekte van Lyme:

Steeds vaker krijgen mensen de diagnose van Lyme. Ze waren al lange tijd zoekende waar hun klachten vandaan kwamen. Meer als 85% van de mensen is besmet met de Borreliose bacterie, maar niet iedereen heeft er klachten van. Dit is afhankelijk van de werking van ieders eigen immuunsysteem. We gaan dus aan de slag om het immuunsysteem te versterken en daarnaast gebruiken we tevens het frequentie apparaat om de Borreliose bacterie (Lyme) aan te pakken. Ook als u geen klachten ondervindt van de ziekte van Lyme is het goed om deze Borreliose parasiet aan te pakken zodat uw immuunsysteem ontlast wordt en zo meer energie over heeft voor andere belangrijke taken. U hoeft niet altijd een rode kring gehad te hebben om besmet te zijn met de Borreliose. De rode ring is alleen een reactie van het immuunsysteem.

Verdere klachten waarmee u bij mij terecht kunt:

 • Kaakproblemen ( knakken, tandenknarsen, moeilijk openen v/d mond, pijn bij het kauwen)
 • Fibromyalgie
 • Osteoporose
 • Leaky-gut syndroom
 • Hoofdpijnen (spanningshoofdpijn, clusterpijn, migraïne)
 • Darmklachten (spastische darm, colitis ulcerosa, ziekte van crohn)
 • Maagklachten (zuurbranden, oprispingen, gevoelige maag)
 • Duizeligheid
 • Kalkafzettingen in pees of slijmbeurs, hielspoor
 • Oorsuizen
 • Concentratieproblemen
 • Prostatitis
 • Lactose, fructose en histamine intollerantie
 • Burn-out syndroom
 • Angsten
 • Chronische vermoeidheid
 • Litteken verklevingen
 • Psoas syndroom
 • Artritis
 • Piriformes syndroom
 • Huidproblemen (eczeem, neurodermitis, schimmelinfecties)
 • Hernia
 • Whiplash
 • Spierkrampen
 • Gordelroos
 • Slaapproblemen
 • Chronische bijholte ontstekingen