Levend Bloed

Bij een leven bloed analyse wordt er gekeken naar de kwaliteit van verschillende bloedbestandsdelen zoals oa: de rode bloedcellen (vorm, grootte, hoeveelheid en souplesse), de witte bloedcellen (hoeveelheid, activiteit), aanwezigheid van parasieten. Met gebruik van deze gegevens kunnen we bepaalde processen in het lichaam beoordelen, zoals een vitaminen of mineralen tekort, waaronder B12 en ijzer. Een lever, milt, darm of nieren belasting, een eiwitverstoring, de kwaliteit van het omgevings-milieu van de bloedcellen, toxische belasting.

Een druppel bloed wordt op het objectglas gelegd en met een afdekglaasje afgedekt waarna het onder de microscoop wordt gelegd en bekeken.

Om een levend bloed analyse mogelijk te maken hebben we enkel een druppel bloed nodig. Deze druppel krijgen we via een vingertopprik. Ik hanteer voornamelijk de donkerveld microscopie volgens prof. dr. Günther Enderlein. Het is een hele andere kijk op het bloed met veelal verassende uitkomsten. Het is verbazingwekkend hoeveel verstoringen er te zien zijn. Deze verstoringen kunnen leiden tot allerlei klachten (bijv. Chronische vermoeidheid, darmproblemen, ontstekingen, detoxificatie problemen, enz.).

Bij de foto’s hieronder kunt u het verschil zien tussen ‘schoon’ bloed en belastend bloed dat klachten kan geven.

schoon bloed: de meerdere witte cirkels die u ziet, zijn de rode bloedcellen. Die ene wat grotere cel rechts is een witte bloedcel.
Dit is belast bloed. Het verschil met het bloed hierboven is duidelijk te zien.

Het bloed zal ik meerdere malen ( meestal 4x ) bekijken. De laatste keer is 24 uur later. Mijn bevindingen worden genoteerd en deze krijgt u ook in uw bezit. De lijst met bevindingen die u krijgt, kunt u checken op de onderstaande lijst zodat uzelf kunt zien waar het probleem van deze bevindingen mee te maken heeft.

De kosten voor een Levend Bloed Analyse zijn €50,-

Op de toegezonden LBA lijst wordt de sterkte aangegeven met plusjes (+++). Drie plusjes is heel sterk aanwezig, twee plusjes is duidelijk aanwezig en één plusje betekent licht aanwezig.

                                                    LEVEND BLOED ANALYSE

Acanthocytose + 10 stekels             Dysfunctie milt, nier, lever, longen, veel oxidatieve belasting, verstoring

                                                         osmose en zuur/base

Anisocytose (ongelijke grootte)      B12 en folaat tekort, evt ijzer, te weinig vitamines en mineralen

Arterosclerotische plaque            bloed te zuur en te vettig, gevaarlijk, tekort vit C en andere anti oxidanten,

                                                        verkeerde Ω3-6, disbalans cholesterol stofwisseling, + of – calcium

Bitecells (klein hapje uit cel)        vrije radicalen schade in hemoglobine, medicijnen vergiftiging,

                                                        Behandeling: anti oxidanten

cholesterol kristal                          alleen in zure omgeving

Chylomicronen                                onvoldoende vetvertering en galproductie, verstoorde vetzuur Ω3-6, ook 

                                                       na maaltijd zichtbaar

Traancellen (Dacryocytose)            nieren, toxische belasting, beenmerg.   Leverdetox en antioxidanten

Echinocytose (doornappel)           lever, nier, ph verstoring, osmotische dysbalans, oxydatief belast, Ω 3

                                                        tekort, maagklachten

                        Fase 2                      meer nier problemen, dehydratie cel

                        Fase 3                      lever stadium, cholesterol laag over de cel als bescherming

Eusinofiel verhoogd (2 pool)        parasitaire of candida belasting, radioactieve straling, IgE ook hoog,

Fagocytaire aggregatie                   samenklontering van granulocyten, gistvormen en trombocyten,

                                                        milt belasting. Samenklontering van toxines. Ook bij ontgiften zonder de milt mee

mee te nemen. Belasting van milt en lymfe.

Fragmentocyten                              hartklep of vaatwandprothese, nieren, brandwonden, tox belast

Geestcellen                                      hemolyse, dun bloed en tekorten (tekort goede vetten) vaak bij 2e dag

Gistvorming                                     Darm is doorlaatbaar. (kijken in fase kontrast), gistcellen candida,

                                                         Overleven alleen in zure omgeving. Inactief=donker actief=licht

                                                         Jonge gistvorm is niet pathogeen, wordt niet altijd candida

Kristallen rood                                dunne-darmtoxiciteit

Kristallen zwart                               dikke-darmtoxiciteit

Leptocytose                                     afsluiting galweg, vestoorde hemoglobine synthese, ijzertekort B12 folaat

Macrocytose                                    B12 en folaat tekort, bep medicatie, teveel alcohol, lever belast

Microcytose                                     ijzertekort, evt loodvergiftiging/bloedarmoede

Mycelium                                         Gist met draadstructuren-spinneweb, lange tijd schimmelbelasting, ook

                                                         virale belasting

Neutrofiel hypersegmentatie      tekorten vit A, B6, B12, D, E

Ovalocyten                                     ijzer tekort, dysbalans eiwitsynthese

Poikilocytose                                  meer dan 2% van RBC heeft een afwijkende vorm

Rod vormen                                    bacterievormen, staaf, J vorm of puntjes agv een verlaagd afweersysteem

Rouleauvorming                            infectie, slecht eiwitvertering, ph verstoord, stralingsbelast, weinig water

Schietschijfcellen                           ijzergebrek anemie, geelzucht, slechte eiwitsynthese, galblaas, tox belast

Sikkelcel                                          sikkelcelanemie, stoornis in hemoglobine synthese

Sferocytose

Spiculen                                          lever belasting, virale belasting, tox belast, verstoorde darm, veel alcohol

                                                        Medicatie, ontstekingen

Stomatocytose

Symblast                                          Stapeling van slakken

Thrombus                                        voeding van veel vetten, eiwitten en suiker

Trombocyten aggregatie              veel oxidatieve belasting, ontsteking, verstoorde Ω3-6 vetzuren

trombocyten aggregatie ernstig  behandeling: anti oxidanten

Trosvorming                                    slechte vet en eiwit vertering, Ω3-6 fout, lichte klontering trombo’s

Uraatkristal                                     bijprodukt van eiwitten en urine. agv verzuring vormt urine kristallen,

                                                        Oorzaak van fibromyalgie en jicht. Zijn de kristallen groter dan RBC dan

                                                        kan het lichaam het niet zelf opruimen. Nier langer belast dan geeft dit

                                                        galproblemen-stenen.

Verhoogde viscositeit                    stroperig, slechte vertering vet en eiwit, ontstekingen, weinig water, Ω3-6

witte bloedcellen activiteit          = vitaliteit immuunsysteem, te laag dan gebrek aan aminozuren, zink,

                                                       selenium, thymus of milt insufficient, verzuring, zware metalen, toxiciteit

                                                       Neutrofiel is de hardloper, monocyt meestal stil