Consult

Allereerst maken we, meestal telefonisch, een 1e afspraak. Telefonisch ben ik de gehele dag van maandag t/m vrijdag van 8.00 uur tot 20.00 uur te bereiken.

Dit 1e consult beginnen we met een vraaggesprek, zodat ik een overzicht krijg van het klachtenbeeld, de doorlopen geschiedenis en uw voedingspatroon. Daarna vindt er een uitgebreid onderzoek plaats waardoor ik al een globaal inzicht krijg in wat ik voor u kan betekenen.

Samen met de gegevens uit het vraaggesprek en het onderzoek kan ik dan voor mij een voorlopig plan opstellen voor de behandeling.

Aansluitend vindt tijdens dit 1e consult ook al de 1e behandeling plaats.

Als afsluiting bekijken we de bevindingen en gaan we samen bespreken hoe we uw hulpvraag het beste kunnen beantwoorden.

Bij het 2e consult, welke meestal binnen 2 weken gepland wordt, bekijken we eerst uw persoonlijke ervaringen van en na de 1e behandeling. Tevens bespreken we het verloop van de voedingsveranderingen, de evt. uitgevoerde oefeningen en de reacties op het innemen van kruiden en supplementen waarna we overgaan tot de behandeling.

Kostenoverzicht:

Het eerste consult duurt altijd minstens een uur ( € 75,- ). Het 2e en 3e consult kunnen een uur (€ 75,-) of 40/45 minuten ( € 54,- ) duren. De daarop volgende consulten duren tussen de 40 en 45 minuten ( € 54,- ). 

Levend Bloed Analyse: € 54,-

Frequentie therapie Rife, plasmatrohn: € 54,- (dit is incl. een 2e herhalingsbehandeling)

Frequentie therapie Ringen, MWO: 3x = € 33,- ; 6x = € 66,- ; 9x = € 99,-

Er wordt over de bedragen geen btw gerekend.

Als de aanbevolen adviezen voor 100 % worden opgevolgd, zorgt dit ervoor dat we veel sneller de volgende stap in het behandelplan kunnen maken.

Als u goed op de behandelingen reageert dan worden de tijden tussen de afspraken langer.

Verder is er de mogelijkheid om onze lezingen te volgen, zodat u nog beter voorbereidt bent om zelf uw eigen gezondheid en vitaliteit te sturen. Voor verdere info klikt u op ‘lezingen’ in het menu.

Er kan een reactie op de behandeling volgen in de vorm van spierpijn, korte vermoeidheid, emotioneel zijn, het koud hebben tot en met koude rillingen. Dit kan tot 2 dagen aanhouden. Ongerust hoeft u zich daar niet over te maken want dit zijn normaal fysiologisch te verklaren reacties. Meestal gebeurt dit niet, maar het kan plaatsvinden.

Het is verstandig om het eerste uur na de behandeling niet te veel te doen, uw rust te nemen en met aandacht naar uw lichaam te luisteren. Verder is het aan te raden om voldoende water en thee te drinken na de behandeling waardoor er ook minder kans op behandelingsreacties zijn.

Voor een osteopatisch consult heeft u geen verwijsbrief van uw huisarts nodig. Desalniettemin is het belangrijk dat u uw klachten altijd met uw huisarts bespreekt want een open en vertrouwde relatie met uw huisarts, net als met andere behandelaars, is van groot belang voor uw gezondheid !!

LEVERRESET

Een keer in de week, op zaterdagochtend is er een frequentie behandeling gepland om het ontgiften te versterken en de lever te ondersteunen. Hier kunnen meerdere personen, na telefonische aanmelding, tegelijk aan deel nemen. Deze lever ondersteunende frequentie duurt 2 uur. Door meerdere personen te laten deelnemen in deze behandeling kunnen we de kosten laag houden. Zoals op mijn site op meerdere plaatsen al wordt aangegeven, hebben behoorlijk wat mensen een overbelaste lever en kunnen daardoor moeilijk ontgiften. Door deze frequentie behandeling kunnen we de lever ondersteunen en daardoor onszelf beter reinigen.

AFSPRAKEN BEHANDELING

Therapie is een gezamenlijk proces dat alleen succes kan hebben als beide partijen zich ten volle op een positieve manier inzetten. De behandeling vindt plaats op basis van vrijwilligheid. Het staat de cliënt en de behandelaar vrij om op elk gewenst moment de behandeling te beëindigen. Het is belangrijk dat de cliënt altijd toestemt in de behandelvorm en op basis van eigen verantwoordelijkheid. Zodat het proces dat hij doorloopt altijd vanuit zijn eigen visie wordt besproken en aangegaan. Het is dus belangrijk dat de cliënt altijd betrokken en zelf verantwoordelijk is voor zijn eigen genezingsproces.

Als u verhinderd of ziek bent zou ik het op prijs stellen om de behandeling ruimschoots, 24 uur van te voren af te zeggen zodat andere mensen op de afgezegde afspraak kunnen worden ingepland.