Rife – Frequenties

We weten dat alles om ons heen trilt en dat ook alles in ons zelf een eigen trilling heeft en we weten dat we deze eigen trillingen kunnen beïnvloeden met behulp van andere trillingen.

Zo gezien kan de trilling van onze omgeving dus ook onze eigen trilling beïnvloeden en dan is dit andersom dus ook mogelijk. Dit prachtige natuurlijke gebeuren noemen we tegenwoordig de EPIGENETICA . Iemand die daar al vele jaren onderzoek naar heeft gedaan en daar prachtig over kan vertellen is dr. Bruce Lipton. Van dit principe maken we gebruik als we gaan behandelen met een frequentie apparaat. Het Rife frequentieapparaat zendt specifieke uitgezochte trillingen uit om een bepaald weefsel in het lichaam te beïnvloeden. Het weefsel/orgaan komt zo weer in zijn eigen trilling en zal daardoor weer beter gaan functioneren.

Om deze behandelingsvorm te kunnen begrijpen wil ik eerst iets over de volgende drie begrippen uitleggen, frequentie, eigenfrequentie en resonantie.

De frequentie, of ook wel trillingsgetal genoemd, drukt meestal uit hoe vaak iets in een bepaalde tijd gebeurt. In de natuurkunde wordt de frequentie (f) weergegeven in Hertz (Hz), het aantal gebeurtenissen of trillingen per seconde. Op deze manier kan men de frequentie van licht, elektromagnetische golven en geluid in een getal uitdrukken. Wanneer bijvoorbeeld in één seconde 25 geluidsgolven voorbijkomen, heeft dat geluid een frequentie van 25 trillingen per seconde = 25 Hz. Een frequentie van 100 MHz (Megahertz) is gelijk aan 100.000.000 Hz en een frequentie van 60 GHz is gelijk aan 60.000.000.000 Hz.

Voorwerpen en weefsels hebben één of meer eigenfrequenties. We nemen als voorbeeld een stemvork. Doordat een stemvork, na een aanslag, altijd met dezelfde frequentie trilt, laat deze ook altijd dezelfde toon horen. Dit principe geldt ook voor een gitaarsnaar. Ook een kerkklok gaat in zijn eigen frequentie trillen als hij door de klepel wordt aangeslagen.

Resonantie is een natuurkundig verschijnsel dat zich voordoet bij trillingen. Een trillend voorwerp kan een ander voorwerp in trilling brengen, doordat de trilling van het 1e voorwerp via de lucht wordt doorgegeven aan het 2e voorwerp. Net zoals het trillen van iemands stembanden de lucht in trilling brengt en de lucht laat dan op zijn beurt weer jouw trommelvliezen trillen. Het bekendste voorbeeld van resonantie is dat een operazangeres met haar stem een wijnglas zo kan laten trillen dat het glas zelfs uiteenbarst als de intensiteit maar hoog genoeg is ( hiervan maken we ook gebruik als we bepaalde parasieten zoals virussen en bacteriën willen doden). Resonantie ontstaat als een object of weefsel wordt aangestoten met een frequentie die gelijk is aan zijn eigen frequentie. De 2 voorwerpen trillen dan in dezelfde frequentie. Net zoals de resonantie van een snaar of een metalen plaat afhankelijk is van de massa en de stijfheid van de snaar geldt dit ook voor weefsels en organen. (Daarom is het zo belangrijk om je eigen weefsel schoon te maken en ook zo te houden.) Mechanische resonanties tussen 20 Hz en 20.000 Hz zijn hoorbaar voor het menselijke oor.

Voor de radio communicatie wordt een radiofrequentie oftewel een elektromagnetische frequentie gebruikt. Het enigste verschil tussen een radiofrequentie en licht is de hoogte van de frequentie. Voor elektromagnetische golven heb je geen medium nodig om deze te kunnen verplaatsen. Ze verplaatsen zich dus ook verder in een vacuüm. Als je in een zender een elektrisch veld opwekt dan ontstaat hier omheen op zijn beurt weer een elektromagnetisch veld.

Nicola Tesla:

Als je de geheimen van het universum wilt ontdekken, denk dan in termen van energie, frequenties en trillingen.

Het is dus mogelijk met specifieke frequenties de lever, de longen, de bijnieren, de lymfe of elk ander orgaan beter te laten functioneren. Ook het ontgiftingsproces kan worden verhoogd m.b.v de frequenties. Deze behandelingen duren ongeveer tussen de 30 minuten en 120 minuten. Ook bepaalde aandoeningen kunnen behandeld worden met deze specifieke frequenties.

Enkele voorbeelden zijn:

Ziekte van Lyme ( Borreliose ), Gastritis, Pancreatitis, Prostatitis, Artritis, Rheuma, Uitputting, Epstein Barr virus besmetting, Gordelroos en andere Herpes besmettingen zoals de koortslip, Candidiasis belasting, Verzuring, Helico bacter pylori klachten of Toxoplasma gondii besmetting.

Hieronder zijn verhelderende video’s te zien om frequenties optisch aan te kunnen tonen.

Heeft u verdere vragen en wilt u meer informatie dan kunt u gerust bellen.

Ons telefoonnummer is 045 5234050