Contact

Contact gegevens

Frank Schlechtriem
Praktijk voor natuurgeneeskunde
Centrum Osteopathie

Malbergstraat 29
6367 BT Voerendaal

045 5234050      Telefonisch bereikbaar van ma t/m vrij van 9.00 uut tot 17.00 uur.

KvK nr: 141251460000

Vanwege de nieuwe privacy wetgeving heb ik besloten om geen gebruik meer te maken van het contact via de e-mail. Hierboven staat het telefoonnummer waarmee u mij kunt contacteren voor vragen of om een afspraak te maken. Dit blijkt de veiligste methode te zijn om aan de privacy wetgeving te voldoen.

Tevens is het voor de privacy verklaring nodig dat wij bij het 1e consult een behandelovereenkomst afsluiten, zoals dat ook bij uw huisarts is gebeurt.


CORONA MAATREGELEN

Vanwege het Corona gebeuren is het belangrijk dat u mij inlicht wanneer u klachten heeft zoals hoesten, koorts, moeheid en/of gewrichtspijn en keelpijn, zodat wij dan samen kunnen afspreken dat we voorlopig geen behandelingen samen zullen ondernemen tot uw klachten 2 weken zijn verdwenen. Verder is het dan aan te raden dat u uw huisarts zal raadplegen.

Verder zal ik al het noodzakelijk ondernemen om mijn praktijk corona vrij te houden. De maatregelen die ik kan nemen zijn grondige hygiënische maatregelen aan behandelbank, stoelen klinken en alle onderdelen in de praktijk die met de hand worden aangeraakt. Hygiënisch gezien raad ik u ook aan om uw eigen schone grote handdoek mee te nemen. Verder vraag ik u niet te vroeg in de praktijk aanwezig te zijn zodat u de vorige cliënt niet persoonlijk tegen het lijf loopt. Ik plan ruim voldoende tijd tussen de behandelingen zodat dit hopelijk niet hoeft te gebeuren. Ook is mij gevraagd door onze beroepsvereniging om u mede te delen om zo min mogelijk van het toilet gebruik te maken. Dank u voor het lezen van deze tekst.

Kostenoverzicht

Het eerste consult duurt altijd minstens een uur ( € 81,- ). Het 2e en 3e consult kunnen een uur (€ 81,-) of 40/45 minuten ( € 57,- ) duren. De daarop volgende consulten duren tussen de 40 en 45 minuten ( € 57,- ). 

Over de bedragen wordt geen btw gerekend.


Vergoedingen

De vergoedingen vallen onder de natuurgeneeskundige behandelingen oftewel de complementaire behandelingen en hebben geen invloed op uw eigen risico.

Als je in het bezit bent van een aanvullende verzekering dan worden de behandelingen bijna altijd vergoed.

De hoogte van de vergoeding hangt af van het verzekeringspakket dat je hebt gekozen. Enkele verzekeringen vergoeden het totale bedrag van het consult andere vergoeden een vast bedrag per consult en weer andere verzekeringen vergoeden een procentueel deel van het bedrag.

Zoals je ziet is dit heel verschillend en daarom is het raadzaam om dit goed in de verzekeringsvoorwaarden na te lezen of om dit direct bij de zorgverzekeraar na te vragen zodat je achteraf niet voor verrassingen komt te staan.

Vektis heeft mij erkenning voor vergoedingen gegeven voor de volgende behandelvormen en prestatiecodes:
Osteopathie / prestatiecode 24603
Natuurgeneeskunde / prestatiecode 24005
Lichaamsgerichte psychotherapie / prestatiecode 24513
Energetische (Eclectische) therapie / prestatiecode 24012

Elke therapeut in Nederland heeft een eigen zorgverlenersnummer. Dit nummer staat ook op mijn rekeningen. Mijn zorgverlenersnummer is 90023854.  Dit nummer moet verplicht op de rekeningen staan. Met dit nummer kan elke zorgverzekeraar snel inzien waar ik ben ingeschreven en waar de vergoedingen onder vallen. Heeft u problemen met vergoedingen dan moet u met nadruk op dit nummer attenderen.

Na de behandeling krijgt u van mij een rekening die u bij uw zorgverzekeraar kunt indienen. Het bedrag kunt u of direct betalen of u maakt het bedrag achteraf over op mijn rekening. De gegevens staan allemaal op de rekening.

Ik ben aangesloten bij de VBAG, licentienummer 2060802A, en de RBCZ, registratienummer 910850R.

 

Bereikbaarheid

De praktijk is zowel met de auto als met het openbaar vervoer vanuit alle richtingen ( Heerlen, Hoensbroek, Hulsberg, Valkenburg, Gulpen ) goed bereikbaar. Vanaf de snelweg A79, afrit 6 (Voerendaal) is het nog maar 2 minuten rijden en voor de praktijk is er voldoende gratis parkeergelegenheid.
Gebruik deze link van google maps om de praktijk te vinden:     https://goo.gl/maps/qtchGQVQRopA1uz28
Telefonisch ben ik van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur te bereiken.

Privacy verklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook kunnen in het dossier gegevens worden opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
  • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen worden gebruikt.

  • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik van waarneming tijdens mijn afwezigheid. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiele administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet om uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

  • Uw naam, adres en woonplaats
  • Uw geboortedatum
  • De datum van de behandeling

Klachten en geschillen

In verkeer met mijn cliënten gelden de bepalingen, de beroepscode en het tuchtrecht van de VBAG en TCZ (RBCZ).
Klachtenregeling:
Bij een klacht over een behandeling wordt eerst getracht dit met u te bespreken.
Ook is het mogelijk een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen. Deze kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen. De therapeut heeft het recht om hiervan op de hoogte gesteld te worden. De praktijk is hiervoor aangesloten bij Quasir.
Voor meer informatie kijk je op de website van mijn beroepsvereniging VBAG: https://vbag.nl/algemene-informatie/klachten.html
of
https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen/