Contact

Contact gegevens

Frank Schlechtriem
Praktijk voor natuurgeneeskunde
Centrum Osteopathie

Malbergstraat 29
6367 BT Voerendaal

045 5234050     
Telefonisch bereikbaar van ma t/m vrij van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur.

KvK nr:     141251460000

BTW-ID:   NL001816463B92

Vanwege de nieuwe privacy wetgeving heb ik besloten om geen gebruik meer te maken van het contact via de e-mail. Hierboven staat het telefoonnummer waarmee u mij kunt contacteren voor vragen of om een afspraak te maken. Dit blijkt de veiligste methode te zijn om aan de privacy wetgeving te voldoen.

Tevens is het voor de privacy verklaring nodig dat wij bij het 1e consult een behandelovereenkomst afsluiten, zoals dat ook bij uw huisarts is gebeurt.


Kostenoverzicht

Het 1e consult duurt 1 uur en de kosten zijn 84 euro. De volgende consulten duren 45 minuten en de kosten zijn 60 euro. Een LBA, levend bloed analyse duurt 45 minuten en de kosten zijn 69 euro. Bij de LYME behandelreeks van 3 opeenvolgende dagen zijn de kosten 3 x 78 euro.

Een week lang de Waterstof Booster lenen (zie therapie): 48 euro

Twee weken lang de Biotrohn lenen (zie frequenties): 60 euro

Over de bedragen wordt geen BTW berekend.


Vergoedingen

De vergoedingen vallen onder de natuurgeneeskundige behandelingen oftewel de complementaire behandelingen en hebben geen invloed op uw eigen risico.

Als je in het bezit bent van een aanvullende verzekering dan worden de behandelingen bijna altijd vergoed.

De hoogte van de vergoeding hangt af van het verzekeringspakket dat je hebt gekozen. Enkele verzekeringen vergoeden het totale bedrag van het consult andere vergoeden een vast bedrag per consult en weer andere verzekeringen vergoeden een procentueel deel van het bedrag.

Zoals je ziet is dit heel verschillend en daarom is het raadzaam om dit goed in de verzekeringsvoorwaarden na te lezen of om dit direct bij de zorgverzekeraar na te vragen zodat je achteraf niet voor verrassingen komt te staan.

Vektis heeft mij erkenning voor vergoedingen gegeven voor de volgende behandelvormen en prestatiecodes:
Osteopathie / prestatiecode 24603
Natuurgeneeskunde / prestatiecode 24005
Lichaamsgerichte psychotherapie / prestatiecode 24513
Energetische (Eclectische) therapie / prestatiecode 24012

Elke therapeut in Nederland heeft een eigen zorgverlenersnummer. Dit nummer staat ook op mijn rekeningen. Mijn zorgverlenersnummer is 90023854.  Dit nummer moet verplicht op de rekeningen staan. Met dit nummer kan elke zorgverzekeraar snel inzien waar ik ben ingeschreven en waar de vergoedingen onder vallen. Heeft u problemen met vergoedingen dan moet u met nadruk op dit nummer attenderen.

Na de behandeling krijgt u van mij een rekening die u bij uw zorgverzekeraar kunt indienen. Het bedrag kunt u of direct betalen of u maakt het bedrag achteraf over op mijn rekening. De gegevens staan allemaal op de rekening.

Ik ben aangesloten bij de VBAG, licentienummer 2060802A, en de RBCZ, registratienummer 910850R.

____________________________________________________________________________________________________

Bereikbaarheid

De praktijk is zowel met de auto als met het openbaar vervoer vanuit alle richtingen ( Heerlen, Hoensbroek, Hulsberg, Valkenburg, Gulpen ) goed bereikbaar. Vanaf de snelweg A79, afrit 6 (Voerendaal) is het nog maar 2 minuten rijden en voor de praktijk is er voldoende gratis parkeergelegenheid.
Gebruik deze link van google maps om de praktijk te vinden:     https://goo.gl/maps/qtchGQVQRopA1uz28
Telefonisch bereikbaar van ma t/m vrij van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur.

____________________________________________________________________________________________________

Privacy verklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook kunnen in het dossier gegevens worden opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
  • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen worden gebruikt.

  • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik van waarneming tijdens mijn afwezigheid. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiele administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet om uw toestemming vragen.

U heeft ten allen tijde recht tot inzage in uw cliëntendossier.                                                                                   

U heeft ten allen tijde het recht uw gegevens te laten verwijderen.

De gegevens in uw patiëntendossier blijven zoals wettelijk vereist (WGBO), 20 jaar bewaard.

______________________________________________________________________________________________________

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

  • Uw naam, adres en woonplaats
  • Uw geboortedatum
  • De datum van de behandeling

_____________________________________________________________________________________________________

Klachten en geschillen

Klachtenregeling:

Bij een klacht over een behandeling wordt eerst getracht dit met u te bespreken. 

Ook is het mogelijk een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen. Deze kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen. De therapeut heeft het recht om hiervan op de hoogte gesteld te worden. De praktijk is hiervoor aangesloten bij Quasir.

Daarnaast is de praktijk aangesloten bij een door de overheid erkende geschilleninstantie, Stichting Zorggeschil, en valt onder de onafhankelijke tuchtrechtspraak van de RBCZ.

Voor meer informatie kijk je op de website van mijn beroepsvereniging VBAG: https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen/.

In verkeer met mijn cliënten gelden de bepalingen, de beroepscode en het tuchtrecht van de VBAG en TCZ (RBCZ).
Klachtenregeling:
Bij een klacht over een behandeling wordt eerst getracht dit met u te bespreken.
Ook is het mogelijk een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen. Deze kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen. De therapeut heeft het recht om hiervan op de hoogte gesteld te worden. De praktijk is hiervoor aangesloten bij Quasir.
Voor meer informatie kijk je op de website van mijn beroepsvereniging VBAG:
https://vbag.nl/algemene-informatie/klachten.html

Daarnaast is de praktijk aangesloten bij een door de overheid erkende geschilleninstantie, stichting zorggeschil, en valt onder de onafhankelijke tuchtrechtspraak van de RBCZ

Klachten en geschillen

______________________________________________________________________________________________________

COOKIE POLICY

Wat zijn cookies?
De website van XXXX maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op uw harde schrijf van jouw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Gebruik van permanente cookies
Met behulp van een permanente cookie ben je herkenbaar bij een nieuw bezoek op de website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen we dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kan je verwijderen via de instellingen van jouw browser.

Google Analytics cookies
Via deze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Ik gebruik deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Ik heb hier geen invloed op. Ik heb Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Cookies Social Media
Op deze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook en Instagram. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook en Instagram zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Ik heb daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van Facebook, Instagram en Google (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Facebook, Instagram en Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Facebook, Instagram en Google stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Ook werk ik met Facebook pixels waardoor we de informatie en content die ik deel en advertenties die ik gebruik aan laat sluiten bij jouw interesse op basis van je website bezoek.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

______________________________________________________________________________________________________

Algemene voorwaarden van CENTRUM OSTEOPATHIE

Begrippen

Zorgaanbieder : CENTRUM OSTEOPATHIE, FRANK SCHLECHTRIEM.
BEROEPSVERENIGING : VBAG ingeschreven in het KvK
onder nummer 40103470 en gevestigd op BERG 65C , 5671 CB NUENEN.
KOEPEL : RBCZ ingeschreven in het KvK onder nummer 0000000 en
gevestigd op SPARRENHEUVEL 10, GEBOUW A, 3708 JE ZEIST. RBCZ is een overkoepelende organisatie die
beroepsbeoefenaren binnen de complementaire zorg certificeert en registreert.
Klacht- en tuchtrecht : Het tuchtrecht is rechtspraak waarbij het tuchtcollege
beoordeelt of een arts of andere hulpverlener volgens de voor hem geldende
professionele standaard heeft gewerkt. Het tuchtrecht is bedoeld om de kwaliteit
van de beroepsuitoefening te bevorderen en bewaken.
KLACHTENFUNCTIONARIS : KLACHTENFUNCTIONARIS is het tussenstation tussen
het klacht- en tuchtrecht van BEROEPSVERENIGING/KOEPEL en de
geschillencommissie.
GESCHILLENCOMMISSIE : GESCHILLENCOMMISSIE voorziet in beslechting van
geschillen wanneer cliënten en zorgaanbieders er, ondanks de inzet van een
onafhankelijke klachtenfunctionaris, niet uitkomen om een klacht op te
lossen. Sinds 1 januari 2017 geldt de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg
(Wkkgz). Artikel 18 van deze wet beschrijft de verplichting tot aansluiting bij een
erkende geschillencommissie voor alle zorgaanbieders in Nederland.
WGBO : In de WGBO staan de rechten en plichten van mensen die zorg krijgen.
Cliënt / patiënt : Een natuurlijke persoon die zorg afneemt.
Behandeling : de door ZORGAANBIEDER aangeboden dienst na uitdrukkelijke
schriftelijke toestemming van cliënt / patiënt welke binnen het opleidingsgebied
liggen van ZORGAANBIEDER.
Toepasselijkheid en totstandkoming van de overeenkomst
Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten inzake door PRAKTIJK uit te voeren opdrachten.
De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van
opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van de overeenkomst, dan wel
bedingen afwijkend van deze algemene voorwaarden zijn voor PRAKTIJK slechts
bindend indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn
overeengekomen.

Zorgaanbieder

• CENTRUM OSTEOPATHIE is lid van de BEROEPSVERENIGING VBAG Deze vereniging is aangesloten bij de KOEPEL RBCZ Informatie over deze beroepsvereniging en over de KOEPEL kunt u vinden op WWW.CENTRUMOSTEOPATHIE.NL en op WWW.VBAG.NL EN WWW.RBCZ.NU
De zorgverlener handelt volgens de richtlijnen zoals opgesteld in de beroepscode van de BEROEPSVERENIGING. Deze kunt u vinden op WWW.VBAG.NL en op WWW.RBCZ.NU

Behandeling

De behandeling start met uw schriftelijke toestemming met een intakegesprek,
waarna een behandelplan samen met u wordt opgesteld. Dit behandelplan zal
worden opgenomen in uw dossier. Hierin geschiedt de behandeling volgens
afspraak met uw eigen doelen, wensen, werkafspraken en besproken werkwijze.
Dit wordt de leidraad voor de BEHANDELING en ondertekend bij tijdens de 1e of 2e BEHANDELING.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit concept
sessie. Er vinden regelmatig evaluatiesessie plaats waarin u zelf en de zorgverlener zowel mondeling als schriftelijk verslag doen over uw ontwikkelingen binnen de therapie.
De sessies duren 3/4 UUR of 1 UUR en vinden met een zekere regelmaat plaats, zodat er een doorgaand proces kan ontstaan.
U kunt zonder verwijzing van een arts of specialist bij de zorgverlener terecht.
Echter indien aanvullende informatie is vereist, zal de zorgverlener contact
opnemen met uw huisarts, ARBO-arts of andere specialist. Dit gaat altijd in
samenspraak en overleg met u en u ondertekent in de behandelovereenkomst
voor deze overdracht. Wanneer andersoortige behandeling gewenst is, zal de
zorgverlener u doorverwijzen naar een andere zorginstelling of specialist.
Op het moment dat de zorgverlener ziek is, vindt er geen vervanging plaats. De BEHANDELING gaat dan niet door en wordt naar een andere datum/tijd verplaatst.
In geval van langdurige ziekte wordt in overleg met u vervanging geregeld, of wordt de BEHANDELING stopgezet.
De zorgverlener van CENTRUM OSTEOPATHIE werkt als zelfstandige /freelancer/vrijgevestigde.
Voor bedrijven wiens medewerkers gebruikmaken van het aanbod van PRAKTIJK
kan indien nodig een modelovereenkomst worden gesloten voor het bieden van
individuele begeleiding, aanbieden van workshops of verzorgen van trainingen.
Betaling
De kosten per therapiesessie bedragen € 57 euro per ¾ uur en € 81 euro per uur. Voor een overzicht van tarieven kijk op WWW.CENTRUMOSTEOPATHIE.NL of in (de wachtruimte van) de praktijk.
De factuur betaalt u contant of per IBAN overschrijving met een in
Nederland gangbaar en geaccepteerd betaalmiddel. De factuur krijgt u dezelfde dag direct na de behandeling overhandigd. Deze
factuur kunt u tevens gebruiken voor het (mogelijk) declareren van de kosten bijuw ziektekostenverzekering.
Betalingen dienen binnen 30 dagen te worden voldaan. Bij niet tijdige betaling
kunnen de wettelijke rente en administratiekosten in rekening worden gebracht.
Mocht betaling uitblijven dan zal een incassobureau worden ingeschakeld. Extra
gemaakte kosten zullen altijd aan u worden doorberekend.
• CENTRUM OSTEOPATHIE is opgenomen in het AGB register, wat maakt dat de behandeling (mogelijk) (gedeeltelijk) vergoed kan worden vanuit het aanvullende pakket van de zorgverzekeraars. U dient zelf vooraf te informeren wat uw vergoedingsmogelijkheden zijn. Belangrijk daarbij is om te weten dat de zorgverlener lid is van de BEROEPSVERENIGING VBAG en is aangesloten bij de KOEPEL RBCZ en voldoet aan de eisen die gesteld worden op het gebied van Medische Basiskennis. Meer informatie vindt u op WEBSITE

Annulering

Natuurlijk kan het voorkomen dat u ziek wordt of dat een gemaakte afspraak om andere redenen niet nagekomen kan worden. U dient dit minimaal 24 uur van tevoren door te geven. Bij niet tijdige annulering wordt 100% van de kosten in rekening gebracht, dit geldt ook voor de eerste afspraak. De kosten van deze
annulering kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.
Annulering geeft u per voorkeur telefonisch door,
waarbij de datum van het ontvangst bindend is.

Dossiervoering

De zorgverlener is wettelijk verplicht tot dossiervoering. Alle sessies worden door de zorgverlener reproduceerbaar gerapporteerd. U heeft het recht te allen tijde deze rapportages en evaluatieverslagen op te vragen en in te zien. Het dossier blijft eigendom van de zorgverlener, 20 jaar na afronding van het proces van uw behandeling of het laaste contactmoment wordt het dossier vernietigd.
De zorgverlener heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en
vertrouwelijk om met uw dossier. Informatie wordt alléén met uw toestemming
opgevraagd en/of verstrekt aan andere hulpverleners, familie, werkgever of
andere betrokkenen.
Zaken als het recht op informatie, omgang in het kader van privacy en toestemming voor de behandeling, zijn vastgelegd in de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de richtlijnen van KOEPEL RBCZ en BEROEPSVERENIGING VBAG. Deze is / zijn op te vragen bij de zorgverlener.

Klachtenregeling

In geval van klachten is het eerste doel om uw onvrede eerst met de zorgverlener te bespreken en te kijken of u er samen uit kunt komen. Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden ingediend. Na ontvangst wordt
de klacht zo snel mogelijk, binnen 3 weken, met u besproken en gekeken naar
oplossingen of verdere stappen. Mocht dit om welke reden dan ook niet mogelijk zijn, dan wordt u hierover geïnformeerd door CENTRUM OSTEOPATHIE. Na afhandelen van de klachtenprocedure ontvangt u een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure. Alles zal schriftelijk worden vastgelegd. Er zal zorgvuldig worden omgegaan met de verkregen informatie.
Lukt het niet er samen uit te komen, dan kunt u zich beroepen op de onafhankelijke klachtenprocedure van BEROEPSVERENIGING VBAG, KLACHTENFUNCTIONARIS dan wel
de geschilleninstantie GESCHILLENCOMMISSIE. De procedure is te vinden op de
website WWW.VBAG.NL / WWW.RBCZ.NU en via deze LINK op de website
WWW.CENTRUMOSTEOPATHIE.NL CENTRUM OSTEOPATHIE voldoet hiermee aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
Wanneer u een klacht indient via het BEROEPSVERENIGING/KOEPEL,
KLACHTENFUNCTIONARIS of GESCHILLENCOMMISSIE informeert u de zorgverlener te alle tijde vooraf.

Aansprakelijkheid

U bent zelf verantwoordelijk voor het geven, gevraagd of ongevraagd, van de juiste informatie tijdens het behandelingstraject. U bent verantwoordelijk voor uw eigen proces. Dit betekent dat als u vindt dat de behandeling niet helpt, u iets niet begrijpt of het ergens niet mee eens bent, u dit zelf aangeeft. Dit geld ook voor eventuele
wijzigingen ten aanzien van het medicijngebruik, gezondheid, zorgverzekering,
huisarts, NAW gegevens et cetera.
• CENTRUM OSTEOPATHIE is niet aansprakelijk voor materiële schade die u geleden heeft door het bezoeken van de praktijk. Dit geldt tevens voor zoekgeraakte spullen of
beschadiging van uw materialen, tijdens of na een bezoek aan CENTRUM OSTEOPATHIE.
• CENTRUM OSTEOPATHIE heeft een beroeps- en bedrijfsaansprakelijksverzekering. Deze aansprakelijkheidsverzekering beschermt CENTRUM OSTEOPATHIE tegen de financiële gevolgen van fouten die gemaakt zijn of schade die zijn veroorzaakt tijdens de uitoefening van het beroep en in de praktijk. Indien de zorgverlener aansprakelijk wordt bevonden voor geleden schade gelden de voorwaarden van de beroeps- en bedrijfsaansprakelijksverzekering van de VERZEKERAAR. CENTRUM OSTEOPATHIE is eveneens in het bezit van een rechtsbijstandverzekering welke is afgesloten bij VERZEKERAAR, die dekkend is voor de WKKGZ.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit concept

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

De meldcode is een code waarin staat hoe een zorgverlener moet omgaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Iedere zorgverlener met een beroepsgeheim heeft op basis van de wet op jeugdzorg het recht om vermoedens van kindermishandeling te melden. Het meldrecht omvat het recht om op verzoek van het Meldpunt Kindermishandeling informatie te verstrekken over de ouders en/of het kind, zo nodig zonder toestemming van het kind en/of ouder.

AVG

PRAKTIJK houdt persoonsgegevens bij van cliënten / patiënten en is op basis
daarvan onderhevig aan de AVG. Daarover kunt u op WWW.CENTRUMOSTEOPATHIE.NL meer informatie
vinden zoals de privacyverklaring.

Toepasselijk recht

Op de rechtsverhouding tussen zorgverlener en cliënten / patiënten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen ter zake of in verband met die rechtsverhouding kunnen, naast de op grond van de wet bevoegde rechter, worden beslecht door de bevoegde rechter te PLAATS EN LOCATIE.

_____________________________________________________________________________________________________

CORONA MAATREGELEN

Vanwege het Corona gebeuren is het belangrijk dat u mij inlicht wanneer u klachten heeft zoals hoesten, koorts, moeheid en/of gewrichtspijn en keelpijn, zodat wij dan samen kunnen afspreken dat we voorlopig geen behandelingen samen zullen ondernemen tot uw klachten 2 weken zijn verdwenen. Verder is het dan aan te raden dat u uw huisarts zal raadplegen.

Verder zal ik al het noodzakelijk ondernemen om mijn praktijk corona vrij te houden. De maatregelen die ik kan nemen zijn grondige hygiënische maatregelen aan behandelbank, stoelen klinken en alle onderdelen in de praktijk die met de hand worden aangeraakt. Hygiënisch gezien raad ik u ook aan om uw eigen schone grote handdoek mee te nemen. Verder vraag ik u niet te vroeg in de praktijk aanwezig te zijn zodat u de vorige cliënt niet persoonlijk tegen het lijf loopt. Ik plan ruim voldoende tijd tussen de behandelingen zodat dit hopelijk niet hoeft te gebeuren. Ook is mij gevraagd door onze beroepsvereniging om u mede te delen om zo min mogelijk van het toilet gebruik te maken. Dank u voor het lezen van deze tekst.