Klachten

Het hebben van klachten kan vele oorzaken hebben. Meestal is het een combinatie of optelling van meerdere oorzaken.

Een geblokkeerd gewricht in je wervelkolom kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van een combinatie van een verkeerde beweging of houding, langdurige overbelasting, gespannen spieren in de omgeving van het gewricht, stress, slaapgebrek, een sterfgeval, slechte doorbloeding ter plaatse, een orgaanblokkade, een te lage ph van het bindweefsel en een mineraal tekort. Als je meerdere oorzaken voor een vastzittend gewricht hebt dan kan dat heel problematisch lijken. Het voordeel hiervan is ook dat je daardoor meerdere aangrijpingspunten hebt voor de behandeling. Dus hoe meer oorzaken je kunt oplossen hoe groter de kans is dat de klacht verdwijnt.

Het lijkt op het eerste moment enigszins vreemd als we aan de slag gaan met ontgiften, een aangepast voedingspatroon of met suplementen maar in de bovenstaande tekst heb je gelezen dat deze zaken ook een invloed hebben op een klacht. Omdat we meerdere invalshoeken gebruiken in de behandeling, gebeurd het regelmatig dat andere klachten, naast de oorspronkelijke klacht, ook verdwijnen.

Schouder- en nekklachten:

Veel mensen lopen met chronische schouder- en nekklachten, ook al op jonge leeftijd. Veelal ligt de oorzaak bij chronische klachten in blokkades van het buikweefsel. Zo kan een maagprobleem pijn aan de linker schouder- en neklijn  geven. Net zo goed kan een klacht aan de rechter schouder zijn oorsprong vinden in een irritatie/verkleving van het begin van de dikke darm.

Lage rugpijn:

Een van de vele oorzaken van chronische lage rugpijn kan een verkleving (blokkade) van de dunne darm zijn. Natuurlijk kan ook een voet of knieblokkade hier meespelen en een niet verwerkte emotionele ervaring. Een oorzaak staat zelden alleen, maar gaat merendeels samen met andere oorzaken. Hierdoor onstaat een opeenstapeling van blokkades. En als er maar één blokkade wordt behandeld, is het ook niet vreemd als de klachten niet in zijn geheel verdwijnen. De therapie bestaat er dan uit om het gewricht mobiel te maken, de dunne darm zijn beweging terug te geven, een voetreflexmassage en een aanpassing van het voedingspatroon vanwege de dunne darm. Natuurlijk zijn een bewustzijn van je lichaamshouding en rijkelijk lichaamsbeweging een noodzaak.

Huilbabys – KISS syndroom:

De oorzaak van dit probleem ligt meestal in een wervelblokkade in de nek, opgelopen bij de geboorte. Het huilen gaat gepaard met buikkrampen, overgeven, verslikken, ongelijk hoofdje, oog- en oorontstekingen en het vaak naar één kant liggen van het hoofdje. Deze blokkade is vaak makkelijk te verhelpen omdat het weefsel van deze jonge kinderen nog heel flexibel is. Voor debehandeling gebruiken we zeer zachte met de hand uitgevoerde technieken in combinatie met een cranio-sacrale therapie.

Obstipatie:

Het probleem is vaak een tekort aan voldoende darmbeweging. Ondanks een goed eet-, drink- en bewegingspatroon kunt u moeilijk en zelfs dagen niet naar het toilet. De dikke darm kan als het ware aan het bekken vastplakken waardoor er niet voldoende beweging van de darm kan plaatsvinden. Het gevolg is dan ook een slechte stoelgang. De dikke darm reageert heel dankbaar op de behandelingen. Wanneer noodzakelijk wordt de behandeling ondersteund met capsules uit de fytotherapie en effectieve supplementen. Een gelijksoortig verhaal geldt ook voor diarree.

Verdere klachten waarmee u bij een osteopaat terecht kunt:

 • Kaakproblemen ( knakken, tandenknarsen, moeilijk openen v/d mond, pijn bij het kauwen)
 • Hoofdpijnen (spanningshoofdpijn, clusterpin, migraine)
 • Darmklachten (spastischedarm, colitisch ulcerosa, ziekte van crohn)
 • Maagklachten (zuurbranden, oprispingen, gevoelige maag)
 • Duizeligheid
 • Oorsuizen
 • Burn-out syndroom
 • Chronische vermoeidheid
 • Littekenverklevingen
 • Huidproblemen (eczeem, neurodermitis, schimmelinfecties)
 • Hernia
 • Whiplash
 • Spierkrampen
 • Slaapproblemen
 • Chronische bijholte ontstekingen